SCE

SCE- delvis också SPEX står för "Specular Component Excluded", ett mätvillkor vid spektralmätning av färger med sfäriskt huvud. Den Färgmätning Detta kan göras utan eller med hänsyn till glansen, som kan uppnås med hjälp av en glans.zfaMätningen utförs med hjälp av en ventil som kan öppnas eller stängas under mätningen. Det andra mätvillkoret för Mätare med sfäriskt huvuden bredvid SCE är SCI eller . SPIN, "Speculär komponent ingår", "Glans komponent ingår".

Mätning av spegelkomponenter i kulhuvud SCI / SPIN och SCE / SPEX förklaras

Relaterad Einträge

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner