Bilden visar fem vyer av ett visitkort: Flyerwire 1st print, Flyerwire 2nd print, Flyerwire 3rd print, Flyeralarm print, Proof of shop.proof.de

Klagomål på grund av fel färg: En slumpmässig jämförelse mellan Flyeralarm och Flyerwire när det gäller färgprecision

Nyligen har vi ett visitkort på Flyerwire tryck, för här kan man, även om det kostar lite mer än t.ex. Flyeralarm skulle också - enligt vår åsikt - få visitkort av högre kvalitet. Resultatet var en besvikelse för första gången på många år: Färgerna var sämre än de Bevis klart övermättad, framsida och baksida är inte identiska utan mycket olika. På grundval av den DCS-böcker Vid en första jämförelse kunde vi konstatera att särskilt i magentaområdet mellan 90% och 100% magenta trycktes i stället för 70%. Det gula tycktes också vara klart övermättat.

Efter ett klagomål levererades kortet en andra gång av Flyerwire 10 dagar senare. Nu mycket bättre, men fortfarande långt ifrån det certifierade beviset. Särskilt det ljusa gräddiga området var tydligt avvikande i färgen. Vi klagade en andra gång och beställde - enbart av intresse - ett visitkort från Flyeralarm med identiska tryckdata.

Läs mer på

Provet är mycket mörkare än bilden på min bildskärm. Varför är det så?

Kunderna blir ofta oroliga när de håller ett korrektur i handen. "Provtryckningen av bilden är mycket mörkare än vad bilden ser ut på min bildskärm. Varför är det så? Och vad ska jag göra nu?" Det finns många möjliga orsaker till en diskrepans mellan korrekturet och t.ex. bildskärmen: Monitorn är inte kalibrerad Endast kalibrerade monitorer kan också visa färger korrekt. Om jag köper en billig bildskärm och ansluter den till min dator kan jag...

Läs mer på

Ugra/Fogra media wedge V3.0 med testprotokoll

Vad är UGRA-Fogra Media Wedge 3.0 till för?

Alla tryckerier i Tyskland följer en fördefinierad standard i sitt arbete, ProcessStandard Offset Printing. Denna standard definierar mål- och toleransvärden för tryckta produkter. För att bevisa att ditt korrektur som levereras till tryckeriet uppfyller dessa standarder eller ligger inom toleranserna, mäts mediakilen och värdena analyseras i tveksamma fall - dvs. i händelse av en tvist. Om de uppmätta värdena är OK är tryckeriet skyldigt att följa och uppnå dessa värden. ...

Läs mer på

Ugra/Fogra media wedge V3.0 med testprotokoll

Hur färgprecisa är korrekturkopiorna?

Ett korrektur produceras i enlighet med den gällande ISO-standarden 12647-7 och är, med en UGRA-Fogra mediekil och verifieringsprotokoll, färgkorrekt och juridiskt bindande. Hur fungerar denna verifiering? Om du behöver ett korrektur med en UGRA/Fogra mediakil CMYK V3.0, finns det två sätt på vilka verifieringsprotokollet kan läggas till dina data. Med korrekturläsningsenheter där en mätanordning är integrerad, skrivs mediakilen med 3×24 standardiserade färgpatcher ut direkt under korrekturdata. Denna mediakil fästs direkt i korrekturläsaren på en slags "hårtork" i ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner