proof.de: Spotcolor mediawedge / spotcolor mediawedge med utvärdering enligt ISO/DIS 12647-7:2016

Proof.de: Från och med nu provningar enligt de senaste toleranskriterierna i ISO 12647-7:2016.

Die Bevisnorm ISO 12647-7 reviderades i november 2016 och testkriterierna för den FograCert proof produktion anpassad. Vi har nu införlivat dessa ändrade kriterier i vår BevisVi har nu en ny standard för tryckning av pappersprodukter och arbetar från och med nu enligt de strängare toleranserna i den senaste ISO 12647-7:2016. Förbättringarna med den nya standarden är tydliga, särskilt när det gäller färgnoggrannhet, pappersvitt och högre krav på korrekturpapper.

Varför knappt något förändras för våra Proof-kunder

Den goda nyheten är att du inte kommer att märka att våra korrekturkopior nu produceras exakt enligt den senaste standarden. Varför? Helt enkelt: för att våra krav på vårt korrektursystem, på våra FIERY Proof-programvara, vår EFI Proofpapper och X-Rites mätteknik är redan så höga att alla komponenter i våra prover - och naturligtvis även proverna i sig - redan i flera år har uppfyllt de nya kriterierna i den reviderade standarden från november 2016.

De viktigaste nyheterna i den nya bevisstandarden i korthet

1. Färgkonsistens.

I och med den nya standarden kan den klassiska formeln för Färgavstånd Delta-E från den traditionella definitionen från 1976 (CIELAB 1976) till den uppdaterade versionen från år 2000 (CIEDE2000). Eftersom värdena inte kan konverteras direkt, införs också nya toleranser för provningen, som gäller med omedelbar verkan. Dessa nya toleranser och nya kriterier är också den enda skillnaden som du kommer att se på vårt prov när du tittar noga.

proof.de Media wedge Mediawedge ISO 12647-7 vs. ISO/DIS 12647-7:2016

Varför denna förändring: Fogra visade på grundval av mätningar av 116 Bevis på kontraktet-certifieringar från 2016 enligt både de gamla och nya toleranserna, att det med den gamla ΔEab-formeln finns ett systematiskt fel i bedömningen av rika färger. Dessa färger hade tidigare ett ΔE-värde som var för stort i förhållande till den visuella bedömningen. De nya Delta-E-värdena är däremot mycket mer "jämnstora", dvs. mycket närmare den mänskliga bedömningen av färgskillnaden, vilket Fogra också har bevisat i tester.

Avvikelserna i gråaxeln och kromaticiteten bestäms nu också mer exakt, utvärderingen av kromaticitetsavståndet ΔH ersätts med metrik ΔCh. Detta kan du också se på testrapporterna. Fogra skriver: "Eftersom ΔH huvudsakligen beror på kromaticitetsvinkeln kan utvärderingen av neutralt grå eller kromatiskt likartade färger med delvis mycket stor ljusstyrka och. Mättnads skillnader inte ger meningsfulla resultat. ΔCh-måttet beskriver nu det faktiska avståndet mellan ett färgpar i CIEa*b*-planet och är därför inte längre bara lämpligt för att utvärdera kromaticitetsskillnaden mellan mycket mättade färger."

2. Provpapperets hållbarhet.

Åldringstesterna för provpapper reglerades tydligare i och med införandet av den nya standarden. Alla certifierade provpapper genomgår följande tester:

Läs mer på

Slutprov för medieformgivare: färgkompatibla korrekturkopior är obligatoriska.

Sedan 2010 krävs ett prov för slutprovet för digitala och tryckta mediedesigners, specialiserade på design och teknik, tryck i ZFA-uppdraget (Zentraler Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien). En UGRA/Fogra media wedge 2.0 bifogas examens-CD:n som ett standardiserat kontrollmedel och kan placeras bredvid examensuppgiften i beviset. Tidigare hade ZFA endast krävt ett korrektur eller en färgkorrigerad utskrift. Specifikt skrev man att examinanden måste "försäkra sig om att han eller hon har ...

Läs mer på

Japan Color 2011 Coated Proof Media Wedge (överst) och Proof Record (underst).

Ny provprofil i butiken: Japan Color 2011 Coated

Vi har lagt till en ny provtrycksprofil i vår lista över provtrycksprofiler: Japan Color 2011 Coated, den nya standarden från Japan Printing Machinery Association (JPMA). Den nya standarden är provtryckt och mätt med mediekilen JapanColor2011. ICC-profil: JapanColor2011Coated.icc Media wedge: Japan Color Control Strip Proof data set: JapanColor.it8 Proofs enligt Japan Color 2011 Coated produceras på EFI 4245 Gravure Proof Paper. Till skillnad från korrektur med UGRA/Fogra mediakil CMYK V3.0, är endast ...

Läs mer på

Tio punkter som du definitivt bör tänka på när du korrekturläser.

Bevis är faktiskt ganska enkel. Erfarenheten har dock visat att många kunder snubblar över samma misstag om och om igen. Vi har sammanställt de tio viktigaste punkterna för en lyckad Bevisarbete sammanställt:

1.: Proofen Du så sent som möjligt i produktionsprocessen
2: Välj rätt bevisprofil för dina syften
3: Konvertera RGB eller . LAB Bilder efter CMYK
4: Namn Pantone och HKS Färgerna är korrekta
5: Bevisa dina data i ett 1:1-förhållande och inte i liten skala.
6: Prova alltid med UGRA/Fogra Mediekil 3.0
7: Se till att du har en korrekt jobbbiljett
8: Se till att din tjänsteleverantör har uppdaterad programvara och hårdvara för bevis.
9: Acceptera endast äkta "kontraktsbevis" efter ISO 12647-7
10: Se till att din leverantör av bevistjänster har giltiga certifieringar.

I det följande vill vi presentera dessa enskilda punkter lite mer i detalj.

Läs mer på

Ugra/Fogra media wedge V3.0 med testprotokoll

Vad är UGRA-Fogra Media Wedge 3.0 till för?

Alla tryckerier i Tyskland följer en fördefinierad standard i sitt arbete, ProcessStandard Offset Printing. Denna standard definierar mål- och toleransvärden för tryckta produkter. För att bevisa att ditt korrektur som levereras till tryckeriet uppfyller dessa standarder eller ligger inom toleranserna, mäts mediakilen och värdena analyseras i tveksamma fall - dvs. i händelse av en tvist. Om de uppmätta värdena är OK är tryckeriet skyldigt att följa och uppnå dessa värden. ...

Läs mer på

Ugra/Fogra media wedge V3.0 med testprotokoll

Hur färgprecisa är korrekturkopiorna?

Ett korrektur produceras i enlighet med den gällande ISO-standarden 12647-7 och är, med en UGRA-Fogra mediekil och verifieringsprotokoll, färgkorrekt och juridiskt bindande. Hur fungerar denna verifiering? Om du behöver ett korrektur med en UGRA/Fogra mediakil CMYK V3.0, finns det två sätt på vilka verifieringsprotokollet kan läggas till dina data. Med korrekturläsningsenheter där en mätanordning är integrerad, skrivs mediakilen med 3×24 standardiserade färgpatcher ut direkt under korrekturdata. Denna mediakil fästs direkt i korrekturläsaren på en slags "hårtork" i ...

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner