Mättnad

Mättnad är en egenskap hos en färgs kulörthet. Tillsammans med nyans och ljushet är mättnad en av de grundläggande egenskaperna hos en färg. Den beskriver kvaliteten hos en Färgplaceringdet om han är mer benägen för brokiga eller akromatiska färger. Ofärgade och omättade färger är svart och vitt, men även alla nyanser av grått.

Der Rendering avsikt "Mättnad" är en renderingsintention som används i vissa Färghanteringtillämpningar. Denna renderingsintention är dock inte tillgänglig och implementerad i alla programvaror.

Renderingsintentionen "Mättnad" baseras på att bibehålla färgernas mättnad och kan vara användbar i vissa situationer. Med denna renderingsintention omvandlas färgerna på ett sådant sätt att den relativa mättnaden bibehålls. Detta kan göra att färgerna framstår som mer levande och mättade.

Detta återgivningssätt kan t.ex. användas när färgmättnaden i bilden eller i displayen är särskilt viktig, t.ex. i skärmdumpar, cirkeldiagram, statistiska staplar eller i grafisk design som är avsedd att uppnå en stark visuell effekt men där en harmonisk färgåtergivning som i fotografier inte behöver iakttas.

Renderingsintentionen "Mättnad" leder till en förskjutning av andra färgaspekter, t.ex. förändring av ljusstyrka eller nyans. Därför bör denna renderingsintention användas med försiktighet. Renderingsintentionen "mättnad" är mycket mindre vanlig i applikationen än renderingsintentioner som "perceptiv", "Relativt kolorimetrisk" eller "Absolut kolorimetrisk".

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner