A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Mättnad

Mättnad eller färgmättnad är en egenskap hos en färgs kulörthet. Vid sidan av nyans och ljushet är mättnad en av de grundläggande uppfattade egenskaperna hos en färg. Den beskriver kvaliteten hos en färg, om den tenderar att vara ljus eller akromatisk. Akromatiska och omättade färger är svart och vitt, men även alla nyanser av grått.

rendering intent "Saturation" är en rendering intent som används i vissa färghantering applikationer. Denna rendering intent är dock inte tillgänglig och implementerad i all programvara.

Renderingsintentionen "Mättnad" baseras på att bibehålla färgernas mättnad och kan vara användbar i vissa situationer. Med denna renderingsintention omvandlas färgerna på ett sådant sätt att den relativa mättnaden bibehålls. Detta kan göra att färgerna framstår som mer levande och mättade.

Detta återgivningssätt kan t.ex. användas när färgmättnaden i bilden eller i displayen är särskilt viktig, t.ex. i skärmdumpar, cirkeldiagram, statistiska staplar eller i grafisk design som är avsedd att uppnå en stark visuell effekt men där en harmonisk färgåtergivning som i fotografier inte behöver iakttas.

Renderingsintentionen "mättnad" leder till en förskjutning av andra färgaspekter, t.ex. förändringar i ljusstyrka eller nyans. Denna renderingsintention bör därför användas med försiktighet. Renderingsintentionen "mättnad" är mycket mindre vanlig i applikationen än renderingsintentioner som "perceptiv", "relativ kolorimetri" eller "absolut kolorimetri".

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner