Zavedení nového důkazního softwaru: Fiery XF 5.2

Nový software pro nátisk: Fiery XF 5.2 ProofingNa stránkách Důkaz Software modelu Proof GmbH byl minulý týden aktualizován na nový systém. Fiery XF 5.2 aktualizován. Čistě vizuálně Důkazy Zákazníci společnosti Proof budou moci využívat řadu nových funkcí v produktu Fiery XF 5.2:

  • Plná podpora pro všech 1 677 Pantone Plus barvy
  • Zlepšená reprodukce Speciální barvan
  • Přesná předpověď přesnosti reprodukce přímých barev před korekturou
  • Možnost volby pořadí tisku přímých barev: Při tisku Pantone a černé barvy můžete zvolit, zda černá barva poběží v první inkoustové jednotce a Pantone ve druhé jednotce, nebo Pantone v první inkoustové jednotce a černá ve druhé jednotce. V závislosti na volbě se bude lišit výsledek nátisku. Standardní proofen používáme barvy tak, aby Pantone nebo HKS Barvy podle CMYK barvy leží v práci.
  • Nejnovější Tiskový engine Adobe PDF APPE 2.6 s optimalizovaným chováním při přetisku a lepší implementací průhledností, zejména také u Pantone a HKS.
  • Rychlejší výpočet v RIP paralelním zpracováním více instancí modulu Adobe PDF Print Engine.
  • Lepší, přesnější a rychlejší výpočet dat PDF/X4

Zejména v oblasti zobrazení přímých barev nám přechod na nový korekturní software nyní umožní ještě lepší zobrazení. Volba inkoustové jednotky při použití přímých barev již také v mnoha případech stála za dodatečnou korekturu. Kromě toho jsme nyní schopni provést odhad i před korekturou v Delta-E Lze určit barevnou odchylku přímé barvy, a tím odhadnout kvalitu pozdějšího nátisku před tiskem.

Vypočtenou předpověď barevné odchylky v nátisku pro všechny barvy Pantone Solid Coated a Uncoated naleznete zde.

Přesná předvídatelnost přesnosti barev při kontrole barev Pantone a HKS

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie