CTF

CTF-processen är en "computer-to-film"-process, där tryckplåtarna inte exponeras direkt, utan först exponeras en offsetfilm som en mellanprodukt, som sedan exponerar den slutliga tryckplåten.

Jämfört med CTP "Computer-to-plate" (CTF) är billigare, men också långsammare och inte lika exakt som CTP på grund av den analoga exponeringen av tryckplåten.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner