A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Screening FM

Při stínění s volnou modulací (neperiodické stínění) jsou body stínění rozmístěny nepravidelně. Různé tónové hodnoty jsou výsledkem různého počtu bodů stejné velikosti na ploše.

Frekvenčně modulovaná obrazovka (FM obrazovka) je technika zobrazování obrázků v tisku. Při tomto postupu jsou stejně velké obrazovkové body (tiskové body nebo tiskové prvky) umístěny na plochu téměř náhodně (stochasticky) podle obrazové předlohy.

Počet polotónových bodů na plochu (hustota bodů) není konstantní, ale mění se v závislosti na jasu obrazu. Ve světlých oblastech obrazu je více rastrových bodů a méně v tmavých oblastech obrazu. Výsledkem je jemnější a rovnoměrnější tisk ve stupních šedi než u obrazovky s amplitudovou modulací (AM obrazovka).

Síta FM se používají především v ofsetovém a digitálním tisku. Oproti AM obrazovkám mají některé výhody, například lepší reprodukci jemných detailů, lepší rozlišení okrajů a menší tendenci k zrcadlovým efektům.

Celkově lze říci, že obrazovky FM představují moderní a pokročilou techniku pro zobrazení obrázků v tisku. Jsou však také náročnější na tisk, takže některé tiskárny frekvenčně modulovaný sítotisk nenabízejí.

Moderní CTP systémy také často nabízejí tzv. hybridní rastry, které jsou směsí FM a AM rastrů. Frekvenčně modulované rastrování se používá ve světlých oblastech, zatímco klasické rastrové body se používají v tmavých oblastech. To umožňuje kombinovat výhody obou metod rastrování.

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie