A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Neonljus

Neonljus är ofta olämpligt för färgbedömning eftersom det ger ett "diskontinuerligt" och spektralt mycket förvrängt ljusspektrum:

Spektrum för ett Osram BAP 840 neonrör
Spektrum för ett Osram BAP 840 neonrör. Den spektralt dåligt fördelade kurvan syns tydligt.
  • Diskontinuerligt spektrum: Neonljus avger ljus i diskreta linjer i spektrumet istället för att producera ett kontinuerligt spektrum som naturligt solljus. Det innebär att vissa våglängder saknas, vilket kan leda till färgförvrängning och felaktig färguppfattning.
  • Spektrala förvrängningar: På grund av det ojämna spektrumet kan neonljuskällor över- eller underbetona vissa färger, vilket resulterar i en förvrängning av färguppfattningen. Färger kan se annorlunda ut under neonljus än under naturligt ljus eller andra mer kontinuerliga ljuskällor som glödlampor, halogenlampor eller LED-lampor. LED Lichtern.
  • Begränsad färgåtergivning: Neonljus har svårt att återge hela det synliga spektrumet jämnt. Detta kan leda till att vissa färger inte återges korrekt eller att färgskillnader mellan olika objekt blir svårare att se.
  • Färgtemperatur effekter: Neonljus har ofta en begränsad färgtemperatur, som kan variera beroende på ljuskällan. Detta kan leda till färgskiftningar och påverka färguppfattningen.
  • Standardisering och konsekvens: I många tillämpningar, särskilt inom branscher som grafisk design, tryck och färgtillverkning, är det viktigt att använda konsekventa och standardiserade färgvärden. Fluorescerande ljus kan vara svårt att kontrollera på grund av dess spektrala variabilitet och oförutsägbarhet i olika miljöer.

I professionella miljöer där noggrann färgmätning och bedömningar är viktiga, används ofta ljuskällor med ett kontinuerligt och känt spektrum som dagsljuslampor eller speciella färgade ljuskällor för att säkerställa tillförlitlig och noggrann färgbedömning.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner