Ökning av tonvärdet

Tonwertzuwachs oder Ökning av tonvärde (TWZ) ist ein Begriff aus der Drucktechnik und beschreibt die Veränderung der Tonwerte einer Druckvorlage während des Druckvorgangs. Dabei werden die Rasterpunkte, aus denen sich das Druckbild zusammensetzt, durch den Druckprozess vergrößert, was zu einem dunkleren Druckbild führt.

Hur stor punktförstärkningen är beror på olika faktorer, t.ex. vilken tryckprocess som används, papperstyp och substratets tjocklek. Som regel är punktförstärkningen mellan 10 och 20 %. Den kan bestämmas genom testutskrifter och kalibrering för att säkerställa en så exakt tonvärdesåtergivning som möjligt.

Korrekt justering av tonvärdena kan säkerställa att den utskrivna bilden har önskad färgton och ljusstyrka.

Till exempel innebär en tonvärdesökning på 18% att tonvärdena i den utskrivna bilden har ökat med 18% jämfört med originalbilden. Detta värde anger hur mycket mörkare tonvärdena blir i utskriften jämfört med den digitala versionen av bilden.

För att förklara det mer exakt: Om en bild t.ex. har en viss grå nyans, som digitalt definieras som 50% tonvärde defien tonvärdesökning på 18% innebär att denna gråton representeras i den tryckta bilden med ett tonvärde på 68%. Tonvärdesökningen är därför 18%.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner