A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Artbox

Artbox je nejmenší rámeček v souboru PDF. Obsahuje oblast, která se použije při importu souboru PDF do jiného softwaru. Je srovnatelný se specifikací velikosti při importu souboru EPS. Artbox je v podstatě uživatelskýefi obdélník, který určuje oblast v rámci stránky, do které má být umístěn obsah.

Použití rámečku Art Box není běžné ve všech souborech PDF a závisí na způsobu vytvoření nebo použitém softwaru.

V souborech PDF jsou definována různá pole, která určují obsah a rozměry stránky dokumentu. Nejčastějšími rámečky v dokumentu PDF jsou

  • Mediální box: Nastaví rozměry fyzické strany dokumentu.
  • Box na obilí: Definuje viditelnou oblast stránky po oříznutí obsahu.
  • Spádový rámeček: Definuje oblast stránky, která se použije pro tisk a přesahuje přídavek na spadávku.
  • Trim Box: Definuje konečnou oříznutou oblast stránky.
  • Typ boxu: Tento rámeček je nepovinný a obvykle se používá k vymezení oblasti, do které se má vykreslit obsah stránky.

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie