A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Standardní světlo

Standardní světlo je definováno jako definalizované světelné podmínky, za kterých mohou diváci rovnoměrně pozorovat a hodnotit otisky nebo předměty. Nejdůležitější typy standardního osvětlení jsou D50 podle normy ISO 3664:2009 pro grafiky a pro sladění barev na tiskovém stroji (Teplota barev: 5.000 Kelvin) a D65 (teplota barev: 6 500 Kelvinů) pro internetové grafiky. D65 je výchozí nastavení většiny monitorů.

Dalšími důležitými typy světla jsou TL 84klasický Neonové světlo (barevná teplota 4 100 Kelvinů), které převládá v továrních halách a supermarketech, a A - žárovkové světlo s barevnou teplotou 2 700 Kelvinů.

Ähnliche Einträge

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie