Spectraproof

Spektradůkaz je softproof systém od společnosti Lacunasolutions: nový, spektrálně strukturovaný software softproof je zde kombinován se sofistikovaným standardním osvětlením od Alexandra Demmlera. To znamená, že v softwaru lze snadno a intuitivně validovat monitor, soft proof a okolní světlo a lze také vygenerovat zkušební protokol pro soft proof s speciální barvou. V řešení měkkého důkazu jsou k dispozici všechny možnosti od standardních ICC, ECG (n-kanálový ICC) až po Cxf založené na spektrálních datech. A působivě dobře lze simulovat i částečné stříbrné nebo zlaté fólie.

Typickými uživateli Spectraproofu jsou nejen agentury a předtiskové agentury, ale soft proofing prokazuje svou funkční všestrannost také v tiskárnách a tiskárnách obalů. Moderní layouty s mnoha PANTONE přímými barvami, horkoufóliovou laminací nebo speciálními barevnými formulacemi a mnoha barevnými kanály lze ve Spectraproofu rychle a přesně zobrazit a ověřit pomocí soft proof. Software softproof je k dispozici ve třech verzích: Spectraproof Professional s neomezenými funkcemi, Spectraproof Standard pro zobrazení 4C a 7C, ale bez funkce přímých barev, a jako prohlížeč, který lze optimálně použít u zákazníka nebo při schvalování tisku.

My v Proof.de používáme profesionální verzi již rok a používáme software k rychlému přehledu před papírovou korekturou a ke kontrole dat, zejména v oblasti pětibarevných a vícebarevných souborů. Díky integrovanému soft proof reportu můžeme rychle zkontrolovat data u zákazníka prostřednictvím PDF a poté je předat ke klasickému smluvnímu nátisku na papíře.

Více informací o produktu Spectraproof najdete na softproof.com.

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie