A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

TVI

TVI je Tone Value Increase, tj. anglický výraz pro zvýšení hodnoty tónu. Tiskové body se při tisku na papír zvětšují nebo zvětšují. Purpurová barva 50 % na tiskové desce může při tisku vykazovat tonální hodnotu (TV) 70 %, takže TVI je 20 %. V minulosti se tato měření označovala jako "plocha bodu" a "zisk bodu", které odpovídají tonální hodnotě (TV) a zisku bodu (TVI). Papír měl vždy hodnotu 0, pevný tón vždy 100.

Tento bodový zisk se používal k nastavení tiskového stroje na konkrétní tiskové podmínky.

ISO 12647 doporučuje cílové hodnoty TVI, podle kterých by měly být tiskové stroje kalibrovány. To se obvykle provádělo denzitometricky, tedy "na základě hustoty". Tloušťka vrstvy barvy se nastavovala na konkrétní cílové hustoty. TVI a denzitometrické měření plných barev a hodnoty tónu se osvědčilo v CMYK tisku, protože hustotyefiter v měřicích zařízeních jsou navrženy tak, aby odpovídaly standardním tiskovým barvám CMY. Denzitometrická měření jsou však méně spolehlivá pro zvláštní barvy, které leží mezi standardními tiskovými barvami CMY. Z tohoto důvodu se jako definice často používá barva v LAB nebo spektrální.

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie