ogenomskinlig

En färg kallas opak om den är ogenomskinlig eller ogenomtränglig för ljus. Detta innebär vanligtvis att ljus inte kan skina genom färgen och att inga föremål eller färger kan ses bakom den.

En färgs opacitet beror på olika saker, t.ex. vilken typ av material eller medium som används, färgskiktets tjocklek och vilken typ av färg som används. Vissa färger kan vara opaka av naturen, medan andra är motsatsen till opaka, nämligen transparenta eller genomskinliga.

Opaka färger används för att uppnå en ogenomtränglig och täckande effekt. De används t.ex. vid konstutformning, i tryck eller vid applicering av lacker och beläggningar för att uppnå fullständig täckning och enhetlig färgåtergivning.

En färgs opacitet förknippas också med termer som transparens, genomskinlighet och genomskinlighet.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner