CAT

CAT står för Cromatic Adaptation Transform.

Kromatisk anpassning innebär att det mänskliga ögat utför en automatisk vitbalans. Färgen blir därmed helt oberoende av Färgtemperatur uppfattas. CAT-algoritmerna bygger på vetenskapliga rön om kromatisk anpassning i olika ljus- och färgkombinationer.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner