A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

CRI

CRI (Colour Rendering Index) är ett mått på en ljuskällas färgåtergivningskvalitet. Det anger hur väl en ljuskälla återger färgerna på föremål i jämförelse med en referensljuskälla, t.ex. ett dagsljusspektrum.

Färgåtergivningsindexet mäts på en skala från 0 till 100. Ett värde på 100 innebär att ljuskällan återger föremålens färger perfekt. Ett värde på 0 innebär att ljuskällan inte alls återger färgerna på föremålen.

LEDLED-lampor har vanligtvis ett CRI på 80 till 95, vilket innebär att de återger färgerna på föremål väl. På senare tid har dock tillverkare som YUJILEDS börjat erbjuda LED-lampor med ett färgåtergivningsindex på 100. Dessa lampor är särskilt lämpliga för användning i områden där färgåtergivningens kvalitet är viktig, t.ex. i fotostudior eller museer.

Inom tryckindustrin är D50 standardljus det vanliga standardljuset i Europa. Om du behöver D50 standardljus beror på vilka krav du har. Om färgerna på föremål och utskrifter måste återges mycket exakt är D50 standardljus det bästa valet.

Men om kraven på färgåtergivningskvalitet inte är så höga kan man helt enkelt använda en LED-lampa med högt CRI. LED-lampor med högt färgåtergivningsindex är vanligtvis billigare än D50-lampor och lättare att hitta.

Proof GmbH har vi standardiserade ljuskabiner från Just med D50 standardljus, men ofta bara en LED med 500 Kelvin och högsta möjliga CRI på 90+ på lindningarna. Ändå uppstår här ofta betydande färgskillnader och metamerism-effekter om prover bara betraktas på redigeringsbordet. Därför använder vi alltid standardljusbåsen för en omfattande färgbedömning.

Tyvärr erbjuds för närvarande inga eftermonteringslösningar, till exempel för att helt enkelt ersätta "gamla" D50 standard neonrör med ett LED-lysrör. Eftersom neonrör kommer att förbjudas från och med 2024 måste helt nya LED-enheter, till exempel från Just, köpas och installeras när gamla D50 standard neonrör ersätts. Bytet är för närvarande fortfarande ganska dyrt och kostar flera tusen euro.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner