Tidig bindning

Ett "tidigt bindande" arbetsflöde är när, under separationsprocessen RGB Bilddata så tidigt som möjligt i det planerade arbetet. CMYK Skriv utFärgrymd. konverterade. Detta görs vanligtvis i Photoshop och de redan separerade bilddata placeras sedan i InDesign.

I bästa fall resulterar detta i ett layoutdokument som är helt byggt i CMYK-utgångsfärgrymden och som kan exporteras direkt till en PDF-fil i utgångsfärgrymden utan färgomvandling.

Om emellertid färgrymden för utdata ändras i ett senare skede, till exempel för att det ska skrivas ut på Naturligt papper ska skrivas ut måste alla bilder byggas om helt och hållet och importeras eller bäddas in. Därför anses arbetsflödet "tidig bindning" vara oflexibelt och inte medieneutralt.

Alternativa arbetsflöden är Mellanliggande bindning och Sen bindning.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner