Beställningsbevis

Das Bestellen eines Proofs bezieht sich auf den Prozess, bei dem ein Druckvorstufen- oder Grafikdienstleister einen farbverbindlichen Proof erstellen läßt, der eine Vorschau auf das endgültige Druckergebnis liefert. Ein Proof wird in der Regel vor dem Druck einer größeren Auflage oder eines Druckprodukts bestellt, um sicherzustellen, dass Farben, Layout, Schriften und andere Elemente korrekt wiedergegeben werden. Proof-Dienstleister wie die Proof GmbH in Tübingen bieten über ihren Online-Shop eine schnelle Möglichkeit für Druckereien, Designer und Werbeagenturen, um unkompliziert einen Proof zu bestellen.

Syftet med ett korrektur är att ge kunden möjlighet att förhandsgranska det tryckta resultatet och identifiera och korrigera eventuella fel eller avvikelser innan tryckningen påbörjas. Provtrycket ger en exakt förhandsvisning av färgåtergivningen och helhetsintrycket av den slutliga tryckta produkten.

När kunden beställer ett korrektur samarbetar han eller hon vanligtvis med en prepress- eller grafikleverantör som proof.de, som har den teknik och kunskap som krävs för att skapa ett korrektur. Tjänsteleverantören använder utskriftsprofilen för den önskade utmatningsenheten för att uppnå korrekt färgåtergivning.

Proofet kan skrivas ut på olika media beroende på projektets krav. För Coated- och Uncoated-provtryck kan det vara certifierat provtryckspapper av hög kvalitet, så att kunden får en realistisk uppfattning om färger, ljusstyrka, kontrast och andra visuella aspekter av den tryckta produkten.

Ett korrektur ersätter inte den faktiska tryckprodukten, men ger en bindande riktlinje för färgåtergivning och layout i förväg. Beroende på kundens specifika krav och budget bör det vara obligatoriskt att beställa ett korrektur, särskilt för högkvalitativa tryckprodukter eller projekt med exakta färgspecifikationer.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner