Sen bindning

Ett "sent bindande" arbetsflöde är ett arbetsflöde där separeringen av RGB bilddata infogas i layouten och även i den utskrivna PDF-filen under PDF-exporten till utskriftsfilen. Konvertering till utskriftFärgrymd. äger rum i sista stund, t.ex. i den RIP tryckeriet.

Fördelen med detta är att alla färgrymder är inbäddade oförändrade i PDF-filen och att separationen kan ske så sent som möjligt och därmed så specifikt som möjligt. Nackdelen med detta är att layouten måste separera CMYK kan aldrig se och kontrollera uppgifter och måste därför avstå från att kontrollera separationen.

Andra arbetsflöden är Tidig bindning och Mellanliggande bindning.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner