Ikonen för ICC-profiler är baserad på CIE:s standardkromaticitetsdiagram och fungerar som en projektionspunkt för RGB-färgrymder.

Färgprofilkrav för online-skrivare på en översikt

Korrekturläsning sker ofta på Proof.de och data skrivs sedan ut på ett onlinetryckeri som flyeralarm eller wir-machen-druck.de. Det kan därför vara bra att i förväg veta vilken ICC-profil som onlinetryckeriet behöver för att skapa utskriftsdata. Nedan har vi sammanställt en översikt över många onlinetryckerier och listat de utskrifts- och korrekturprofiler som krävs. Länken i den första kolumnen leder dig direkt till den sida hos onlinetryckeriet där du kan hitta information om den färgprofil som krävs. Online-tryckeri Färgprofiler Anmärkningar cewe.de Länken till färgprofilspecifikationerna är inte ...

Läs mer på

proof.de Förpackning av korrektur - Beställ ett korrektur till ett lågt pris från Shop.Proof.de

Bevis billigt. Vad betyder det?

Billigt bevis är en typisk sökterm som människor använder i sökmotorer för att leta efter ett billigt, färgat och juridiskt bindande bevis. Men vad är ett "billigt korrektur"? Ett korrektur kännetecknas av att det är framställt i enlighet med specifikationerna i den senaste utgåvan av korrekturstandarden ISO 12467-7 och att det ligger inom toleranserna i denna standard. Den aktuella revisionen är ISO 12647-7:2016, där toleranserna har skärpts ytterligare och en certifierad utmatning av specialfärger som PANTONE och HKS har lagts till. Du kan beställa sådana certifierade korrektur på shop.proof.de för alla korrektur ...

Läs mer på

I rubriken till tabellen med korrekturstandarder listas respektive korrekturpapper för Proof.de. I detta fall för ISOUncoatedYellowish: EFI 9120 XF

Samordna papper, provningsstandard och provningsnoggrannhet för spotfärger.

Idag ringde en kund som ville beställa ett provtryck av flera HKS N spotfärger på obestruket papper. "Vilken typ av korrekturprofil ska jag välja? Och hur exakt kan du matcha mina dekorfärger i korrekturet? Jag måste förmodligen provtrycka flera röda HKS N-färger som jämförelse. För övrigt vill jag trycka på Fly Cream, ett något gulaktigt papper." Vad har produktionspappret för pappersvithet? Det första jag gjorde tillsammans med kunden var att söka efter produktionspapperet i vår databas över pappersvita. En snabb fulltextsökning gav följande resultat: Fly ...

Läs mer på

Fiery XF version 7

Vilken bevisprofil för hålrumsaffischer och valaffischer?

Som vi alla vet är det alltid val runt hörnet, och trenden mot allt större och fler valaffischer fortsätter med oförminskad styrka. Förr var det bara moder natur som gjorde landskapen färgglada på våren, men i dag kan alla lokala, statliga, nationella och europeiska val göra detta med lätthet. Idag har varje kandidat, varje stort eller litet parti de tekniska och ekonomiska möjligheterna att förvandla hela gator till ett färgglatt hav av budskap och ansikten. När fotografen har tagit bra bilder av valkandidaterna i studion, retuscheras bilderna och skickas sedan för layout. Fram till för några år sedan ...

Läs mer på

Återvunnet papper vit punkt prov 3

Ett bevis för återvunnet papper. Är det möjligt?

Vi producerar dagligen provtryck för klassiskt vitt obestruket papper, men frågan uppstår ofta om vilken provtrycksstandard som kan användas för tryck på återvunnet papper. I allmänhet är pappersvitheten exakt definierad i proof-standarden och mäts också i varje testrapport. För PSOUncoated är den 95,00 / 0,00 / -2,00 i CIELAB och för PSOUncoatedV3 är den 93,50 / 2,50 / -10,00, dvs. något mörkare (93,50 istället för 95,00 för ljusstyrka L) och betydligt mer blåaktig (-10,00 istället för -2,00 på B-axeln, dvs. den blågula axeln i ...

Läs mer på

Jämförelse eciRGB_V2 (vit) och sRGB

Varför är det egentligen viktigt att bädda in RGB-profiler?

 För några dagar sedan fick vi ett samtal från en kund inom designsektorn som på tillverkningsföretagets inrådan ("Tryckeriet har fortfarande en prepressavdelning som kan förbereda dina data optimalt...") skickade öppna Adobe InDesign-data i ISOCoatedV2 300% med RGB-bilder till produktionsföretaget för en komplex CD-produktion. Resultatet av de färdigtryckta CD-häftena och inlays motsvarade inte alls den kalibrerade bildskärmsbilden hos vår kund, kunden var också missnöjd och begärde tryckdata från tryckeriet via produktionsbolaget för att felsöka problemet.

Läs mer på

proof.de: Spotcolor mediawedge / spotcolor mediawedge med utvärdering enligt ISO/DIS 12647-7:2016

Proof.de: Från och med nu provningar enligt de senaste toleranskriterierna i ISO 12647-7:2016.

Die Bevisnorm ISO 12647-7 reviderades i november 2016 och testkriterierna för den FograCert proof produktion anpassad. Vi har nu införlivat dessa ändrade kriterier i vår BevisVi har nu en ny standard för tryckning av pappersprodukter och arbetar från och med nu enligt de strängare toleranserna i den senaste ISO 12647-7:2016. Förbättringarna med den nya standarden är tydliga, särskilt när det gäller färgnoggrannhet, pappersvitt och högre krav på korrekturpapper.

Varför knappt något förändras för våra Proof-kunder

Den goda nyheten är att du inte kommer att märka att våra korrekturkopior nu produceras exakt enligt den senaste standarden. Varför? Helt enkelt: för att våra krav på vårt korrektursystem, på våra FIERY Proof-programvara, vår EFI Proofpapper och X-Rites mätteknik är redan så höga att alla komponenter i våra prover - och naturligtvis även proverna i sig - redan i flera år har uppfyllt de nya kriterierna i den reviderade standarden från november 2016.

De viktigaste nyheterna i den nya bevisstandarden i korthet

1. Färgkonsistens.

I och med den nya standarden kan den klassiska formeln för Färgavstånd Delta-E från den traditionella definitionen från 1976 (CIELAB 1976) till den uppdaterade versionen från år 2000 (CIEDE2000). Eftersom värdena inte kan konverteras direkt, införs också nya toleranser för provningen, som gäller med omedelbar verkan. Dessa nya toleranser och nya kriterier är också den enda skillnaden som du kommer att se på vårt prov när du tittar noga.

proof.de Media wedge Mediawedge ISO 12647-7 vs. ISO/DIS 12647-7:2016

Varför denna förändring: Fogra visade på grundval av mätningar av 116 Bevis på kontraktet-certifieringar från 2016 enligt både de gamla och nya toleranserna, att det med den gamla ΔEab-formeln finns ett systematiskt fel i bedömningen av rika färger. Dessa färger hade tidigare ett ΔE-värde som var för stort i förhållande till den visuella bedömningen. De nya Delta-E-värdena är däremot mycket mer "jämnstora", dvs. mycket närmare den mänskliga bedömningen av färgskillnaden, vilket Fogra också har bevisat i tester.

Avvikelserna i gråaxeln och kromaticiteten bestäms nu också mer exakt, utvärderingen av kromaticitetsavståndet ΔH ersätts med metrik ΔCh. Detta kan du också se på testrapporterna. Fogra skriver: "Eftersom ΔH huvudsakligen beror på kromaticitetsvinkeln kan utvärderingen av neutralt grå eller kromatiskt likartade färger med delvis mycket stor ljusstyrka och. Mättnads skillnader inte ger meningsfulla resultat. ΔCh-måttet beskriver nu det faktiska avståndet mellan ett färgpar i CIEa*b*-planet och är därför inte längre bara lämpligt för att utvärdera kromaticitetsskillnaden mellan mycket mättade färger."

2. Provpapperets hållbarhet.

Åldringstesterna för provpapper reglerades tydligare i och med införandet av den nya standarden. Alla certifierade provpapper genomgår följande tester:

Läs mer på

Scheufelen Heaven 42 Heaven42 Jämförelse med digitalt bevis av Proof GmbH

Heaven 42 provtryck på provtryckspapper med optiska ljusförbättrare

Proof GmbH erbjuder korrektur för Scheufelen Heaven 42 papper på de nya EFI 8245 OBA korrekturpappren. Detta provpapper gör det för första gången möjligt att reproducera den ljusa vita pappersfärgen hos Heaven42. Med Heaven 42 har Scheufelen utvecklat ett ljusvitt papper som öppnar upp en ny färgrymd. Särskilt tekniska motiv (gråtoner, silvertoner från 4c, starka ljus-mörk-kontraster) ser särskilt briljanta och neutrala ut på Heaven 42. Vid oförändrad separation (t.ex. med ICC-profilen "IsoCoated_v2") ser dock den tryckta bilden betydligt kallare ut vid samma färgsättning och punktförstärkning. Med varma toner (t.ex. hudtoner) ...

Läs mer på

Är det möjligt att göra ett provtryck på specialpapper, t.ex. cirkulationspapper?

"Vi trycker på en Berberich Allegro 135gr/kvm. Kan du ge oss en Bevis på det här pappret? Kan du hänvisa till vår Cirkulationspapper proofen?"

I vår telefonsupport kommer frågan om ett prov på papper för utskrift ofta upp. Tyvärr måste vi alltid svara negativt på denna fråga.eansvar. I följande artikel vill jag kortfattat förklara orsakerna till detta.

Det är tekniskt sett fortfarande inte möjligt att bevisa detta på produktionspapper.

Alla de företag som för närvarande arbetar på Fogra certifierad BevisSystem är baserade på en bläckstråleskrivare. som provtryckare, mestadels från Epson, Canon eller HP. Dessa skrivare kännetecknas av en stor FärgrymdEpson-systemen bygger på Epsons 11-färgssystem, som används av de flesta provtryckare. De Epson-system som används av de allra flesta provtryckare är baserade på 11-färgssystemet Pigmentbläck, som har ett betydligt större färgomfång än t.ex. en ISOCoatedV2 kunna kartlägga. Förutsättningen för detta är dock att Användning av specialpapper som är optimerade för bläckstråleskrivare.Pigmenten och bläcken kommer till sin fulla rätt. För detta behövs speciella beläggningar som är utformade för optimal återgivning, snabb torkning, god Slitstyrka och hög UV-stabilitet hos trycket. På en Papper för utskrift av bilder Utan dessa beläggningar skulle bläcket rinna, knappt torka och inte vara smutsigt. Färgskalan skulle inte heller vara möjlig att uppnå. Ett prov skulle därför inte vara möjligt ur denna synvinkel.

Läs mer på

Slutprov för medieformgivare: färgkompatibla korrekturkopior är obligatoriska.

Sedan 2010 kräver ZFA (Zentraler Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien) ett bevis för slutprovet för digitala och tryckta mediedesigners med specialisering på design och teknik, tryck. Som ett standardiserat kontrollmedel ingår en UGRA/Fogra Media Wedge 2.0 på examinations-CD:n och kan placeras bredvid examinationsuppgiften i korrekturet. Tidigare hade ZFA endast krävt ett korrektur eller en färgkorrigerad utskrift. Specifikt skrev man att kandidaten måste "säkerställa korrekt enhetsspecifik kalibrering av utmatningsenheten innan de matar ut sin examensuppsats. Detta kan till exempel göras genom att mäta med hjälp av ...

Läs mer på

Tio punkter som du definitivt bör tänka på när du korrekturläser.

Bevis är faktiskt ganska enkel. Erfarenheten har dock visat att många kunder snubblar över samma misstag om och om igen. Vi har sammanställt de tio viktigaste punkterna för en lyckad Bevisarbete sammanställt:

1.: Proofen Du så sent som möjligt i produktionsprocessen
2: Välj rätt bevisprofil för dina syften
3: Konvertera RGB eller . LAB Bilder efter CMYK
4: Namn Pantone och HKS Färgerna är korrekta
5: Bevisa dina data i ett 1:1-förhållande och inte i liten skala.
6: Prova alltid med UGRA/Fogra Mediekil 3.0
7: Se till att du har en korrekt jobbbiljett
8: Se till att din tjänsteleverantör har uppdaterad programvara och hårdvara för bevis.
9: Acceptera endast äkta "kontraktsbevis" efter ISO 12647-7
10: Se till att din leverantör av bevistjänster har giltiga certifieringar.

I det följande vill vi presentera dessa enskilda punkter lite mer i detalj.

Läs mer på

Heatset och coldset? Vad är skillnaden?

I rullenOffsettryckning. I dag används två olika processer: Heatset och Coldset.

Tidningar och pocketböcker trycks oftast med coldset-processen, där bläcket torkar genom att piskas bort.

I heatset-processen skickas papperet genom en stor tork- och kylvalsenhet efter den sista tryckenheten. Tryckpressens längd verdoppGenom dessa två enheter torkar färgen nästan helt. För att säkerställa att färgen torkar optimalt används här speciella värmetorkande färger.

Läs mer på

Moiré-effekt

Vad är Moiré? Och kan jag känna igen moire i beviset?

Moire-effekten, eller med andra ord en halvtonsöverlappning, är ett vanligt fenomen när man tittar på tryck. Den uppstår när två enhetliga mönster överlappar varandra ojämnt.Moiré-effekt

När uppstår moiré?

A Moiré-effekten uppstår alltid när raster överlappar varandra. Typiska exempel:

  • Du har skannat en annons i en tidning och trycker den i en annan tidning.
  • Du trycker porträttet av en verkställande direktör som bär en kavaj med ett fint mönster av en hundtand, en rutig skjorta och en finmönstrad slips. Oavsett vilken tryckprocess som används kommer det garanterat att uppstå ett fullständigt moirékaos.
  • En tegelbyggnad reproduceras i offsettryck.
  • Fotografiet av ett ventilationsgaller visas på skärmen.

    Läs mer på

Bilden visar fem vyer av ett visitkort: Flyerwire 1st print, Flyerwire 2nd print, Flyerwire 3rd print, Flyeralarm print, Proof of shop.proof.de

Klagomål på grund av fel färg: En slumpmässig jämförelse mellan Flyeralarm och Flyerwire när det gäller färgprecision

Nyligen har vi ett visitkort på Flyerwire tryck, för här kan man, även om det kostar lite mer än t.ex. Flyeralarm skulle också - enligt vår åsikt - få visitkort av högre kvalitet. Resultatet var en besvikelse för första gången på många år: Färgerna var sämre än de Bevis klart övermättad, framsida och baksida är inte identiska utan mycket olika. På grundval av den DCS-böcker Vid en första jämförelse kunde vi konstatera att särskilt i magentaområdet mellan 90% och 100% magenta trycktes i stället för 70%. Det gula tycktes också vara klart övermättat.

Efter ett klagomål levererades kortet en andra gång av Flyerwire 10 dagar senare. Nu mycket bättre, men fortfarande långt ifrån det certifierade beviset. Särskilt det ljusa gräddiga området var tydligt avvikande i färgen. Vi klagade en andra gång och beställde - enbart av intresse - ett visitkort från Flyeralarm med identiska tryckdata.

Läs mer på

Färgkontroll enligt färgprofilen FOGRA40 SC Paper

Bevis för förbättrat tidningspapper, Improved Newsprint (INP), Fogra 48

Uppdraget var:

"Vi behöver en Bevis för förbättrat tidningspapper, 76 vithet."
"Känner du till bevisprofilen?"
"Nej, tyvärr inte. Kan du inte bestämma det?"

Vi tog en titt på frågan: Vi undersökte frågan: Utskrift sker på papper. UPM EcoPrime 76 H inom webboffset på ett stort tryckeri. Informationen från kundtjänsten där var:

"Den angivna profilen är Fogra 42, PSO SNP Paper (ECI) men den passar inte alls, den är alldeles för grå. Proofen Det är bäst att du letar efter Fogra 40, SC Paper (ECI)Det passar mycket bättre."

De två profilerna stämmer dock inte alls överens. SC Paper är för superkalandrerat papper, PSO SNP Paper för standardtidningspapper. Och även Ökning av tonvärdekurvorna skiljer sig helt åt.

Läs mer på

EAN / GTIN streckkodskontroll och rapport på shop.proof.de

Skapa EAN- och GTIN-koder: Tips för grafiska designers

EAN Koder är nu standard på alla produkter. Medan tant Emma i går brukade skriva in priserna för hand i kassakassan, är det i dag vanligt med skannerkassor som skannar standardiserade EAN-koder med en laser och därmed tydligt känner igen varan och lägger till den på kvittot.

EAN står förresten för "European Article Number" och infördes 2009 av den europeiska organisationen för elektronisk handel.obale GTINGlobal Trade Item Number". EAN eller GTIN är en streckkod som kan läsas av en maskin och som kan läsas av Streckkod läsare kan läsas.

För grafiska formgivare i Europa inom produktsektorn är det framför allt två standarder som är viktiga bland det nästan oändliga antalet EAN-koder som används i världen. EAN 13 och EAN 8, dvs. en streckkod som består av antingen 13 eller 8 siffror. Vad betyder dessa siffror egentligen?

Läs mer på

Hur exakt kan bläck mätas?

Under några år har möjligheterna till färgmätning av tryckfärger blivit allt enklare och billigare. Därför tror man ofta att det är enkelt, billigt och framför allt mycket exakt att mäta tryckfärger. Och det även med olika märken och generationer av mätinstrument. Är detta sant?

Om man tittar på viss forskning verkar detta inte nödvändigtvis vara fallet. IFRA kräver t.ex. att när man mäter BCRA-keramikplattor ska skillnaderna i färg mellan olika mätinstrument vara lägre än Delta-E 0,3 bör vara. I verkligheten såg det dock annorlunda ut. I en undersökning av Nussbaum hade 8 av 9 mätningar ett Delta-E större än 2,0. I en undersökning av Wyble & Rich låg avvikelserna mellan Delta-E 0,76 och 1,68. Men varför är avvikelserna så stora?

Å ena sidan skiljer sig mätinstrumenten åt i fråga om hur de belyser de ytor som ska mätas. Detta är viktigt i två avseenden: Å ena sidan kan mätningarna, beroende på materialet, skilja sig mycket åt om t.ex. ljuset från endast en ljuskälla sänds ut på mätytan och mäts. Om t.ex. en mätanordning har endast en lampa som lyser i en 45 graders vinkel på mätytan och dess reflektion mäts, kan mätningen avvika med upp till Delta-E 3,0 om man bara vrider mätanordningen runt sin egen axel. Om en vänsterhänt person och en högerhänt person mäter samma plattor med samma mätinstrument kan mätningen bli helt annorlunda helt enkelt på grund av att mätinstrumentet hålls på olika sätt och att plattorna belyses i olika vinklar.

Lösningen på detta: Flera ljuskällor fördelas i en mätanordning eller, i bästa fall, belysningen sänds ut direkt i en cirkel i en vinkel på 45 grader för att minimera sådana effekter.

Läs mer på

Layout i RGB, utskrift i CMYK. Problem?

Särskilt i större företag kan layouten i RGB är snarare regel än undantag. Fördelarna är uppenbara:

  • Upplägget äger rum i en stor, nästan medieneutral lokal. Färgrymd i stället för
  • Alla Photoshop-filter är tillgängliga utan begränsningar
  • Processen för konvertering av färgutrymme till CMYK flyttas så sent som möjligt i produktionsprocessen.

I praktiken finns det dock framför allt två möjliga problem.

Problem 1: CMYK-konvertering i det sista steget.
Katalogen är utformad i InDesign, alla data är perfekta, som det sista steget före tryckning och Bevis Nästa steg är att exportera bilden till en utskrivbar PDF-fil i CMYK. Normalt görs detta via en förinställning i InDesign, där de exakta specifikationerna för färgomvandlingen definiseras. I praktiken kan denna färgområdesöverföring dock knappast övervakas. Problemet är att även om man i den exporterade PDF-filen ändrar färgvärdena till exempel till Acrobat, Acrobat visar inte riktigt vilka färger den innehåller. Även om RGB-bilder fortfarande felaktigt inkluderas visar Acrobat pliktskyldigt CMYK-värden. Vid utskrift kan dock andra CMYK-värden uppstå när uppgifterna bearbetas på nytt. Nyligen såg det ut så här:

Läs mer på

Provet är mycket mörkare än bilden på min bildskärm. Varför är det så?

Kunderna är ofta osäkra när de håller ett korrektur i handen. "Provtryckningen av bilden är mycket mörkare än vad bilden ser ut på min bildskärm. Varför är det så? Och vad ska jag göra nu?" Det finns många möjliga orsaker till en skillnad mellan korrekturet och bildskärmen, t.ex: Monitorn är inte kalibrerad Endast kalibrerade monitorer kan också visa färger korrekt. Om jag köper en billig bildskärm och ansluter den till min dator kommer jag definitivt inte att kunna se äkta färg. Som tumregel gäller: Endast en hårdvarukalibrerad bildskärm har en chans ...

Läs mer på

Min kund vill trycka en plåtburk. Pantone? CMYK? Är det möjligt att simulera detta i provtrycket?

Anfragen wie der Proof einer bedruckten Blechdose erreichen uns häufig. Warum lässt sich eine solche bedruckte Dose denn nicht „proofen“. Ein Proof ist ein standardisiertes Produkt. Nehmen wir z.B. einmal den klassischen ISOCoatedV2 Proof; den Standardproof für Bilderdruckpapier. Hier lautet die Definition in Kürze: „Papiertyp 1 und 2, glänzend und matt gestrichen Bilderdruck, Tonwertzunahmekurven A (CMY) und B (K) aus ISO 12647-2:2004“ (Quelle: farbproofs.de) Auf Metall wird mit einem Lack gedruckt. Weder die Farbe des Metalls der Blechdose noch die Farbigkeit der Lacke sind klar definiert, von der Dicke des …

Läs mer på

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner